under

NaTrue


NATRUE ÄR ETT (just nu synnerligen omtalat) certifieringsorgan vars huvudsakliga mål är att samla alla ekologiska certifieringar till en enda internationell standard. Ett annat mål för NaTrue är att skapa medvetenhet om ekologiska och naturliga ingredienser; och samtidigt sprida budskapet om vilka slags kemiska och syntetiska ingredienser som idag är mest förekommande i våra hygienprodukter. På NaTrue’s hemsida kan vem som helst bli medlem och engagera sig för att stödja naturliga produkter och organisationens verksamhet.

NATRUE – No No’s och 3 ”Nivåer” för Certifiering

För att göra saken lite mer komplicerad har NaTrue 3 olika nivåer (”levels”) i sin certifiering. Gemensamt för alla godkända produkter är emellertid följande no nos:

  • Inga syntetiska parfymer och färger
  • Inga petroleumbaserade produkter (Paraffiner, PEG,-propyle-,-alkyle-etc.)
  • Inga silikonoljor syntetiska derivat
  • Inga genmodifierade ingredienser
  • Ingen bestrålning av slutprodukten eller de botaniska ingredienserna
  • Produkterna får inte vara testade på djur

FÖRSTA NIVÅN av certifiering, den som gestaltas med 1 stjärna, gäller för naturkosmetika. Här behöver ingredienserna vara naturliga men inte nödvändigtvis ekologiska/organiska. Vilka mer kriterier som gäller beror vidare på vilka hudvårdsprodukter vi talar om, men för oljor och krämer utan vatten gäller regeln att de måste innehålla minst 90% ingredienser av naturligt ursprung.

ANDRA NIVÅN av certifiering, den som gestaltas med 2 stjärnor, gäller regler för naturkosmetika med ekologiska ingredienser. Kriterierna stipulerar att produkterna måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser och att minst 90% måste vara naturliga ingredienser.

TREDJE NIVÅN är den strängaste nivån av certifiering och gör gällande att produkten ska vara helt, 100% naturlig och att minst 95% av ingredienserna är ekologiskt producerade.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes