under

BDIH Certifiering


BDIH STÅR FÖR ”Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen” och är, som namnet antyder, en tysk organisation som skapat riktlinjer för certifiering av naturkosmetik och hudvård, men även för mattillsatser och receptfria läkemedel.

URSPRUNGLIGEN är BDIH en samling tyska företag och industrier med tillverkning och intresse i läkemedel, hälsoprodukter, mattillsatser och hygienprodukter. BDIH certifiering startade 1996 och utvecklades tillsammans med naturkosmetiska producenter och experter. Utgångspunkten för certifieringen är enligt BDIH ”konsumenternas förväntningar”.

Exempel på varumärken med BDIH:s certifierng

Riktlinjer för BDIH

Här har jag hämtat BDIH:s riktlinjer (källa:kontrollierte-naturkosmetik.de/sv/index_sv.htm) för olika typer av faktorer. Som du kommer märka är BDIH:s inriktning inte bara hudvård och kosmetik utan spänner över ett brett spektrum av olika produkter.

1. Råvaror anskaffade från växter

Råvaror anskaffade från växter, skall så långt som möjligt komma från:

  • kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus
  • Kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

2. Djurskydd

Inga djurtester får göras eller beställas vid utveckling, testning och tillverkning av slutprodukt. Råvaror som inte fanns tillgängliga på marknaden innan 1 januari 1998, får bara användas om de inte blivit testade på djur. Detta inkluderar inte djurtestning gjord av tredje part, som inte var beställd av köparen eller kan härledas till köparen via avtal eller kontrakt.

Det är förbjudet att använda råvaror utvunna från döda ryggradsdjur (till exempel animaliskt fett som spermacetiolja, terrapinolja, minkolja, fett från murmeldjur samt collagen eller levande celler från djur).

3. Råvaror anskaffade från mineraler

Användning av oorganiska salter och råvaror anskaffade från mineraler är vanligtvis tillåtet, förutom de ämnen som är uppräknade under rubrik 5.

4. Råvaror med begränsad användning

Vid tillverkning av naturkosmetik, är det tolererbart att använda beståndsdelar som är extraherade genom hydrolys, hydrogenation, esterifikation, transesterifikation eller annan krackning och kondensation från följande naturmaterial:

  • fetter, oljor och växter
  • lecitin
  • lanolin
  • monosackarider, oligosackarider och polysackarider
  • proteiner och lipoproteiner

5. BDIH – Förbjudet att använda:

  • syntetiska färgämnen
  • syntetiska doftämnen
  • etoxilerade råvaror
  • silikoner
  • paraffin och andra produkter från petroleum (mineralolja)

6. Konservering

För att försäkra att produkterna är mikrobiologiskt säkra, är vissa naturidentiska konserveringsämnen tillåtna att användas, utöver naturliga konserveringsmedel. Dessa är:

  • bensoesyra, dess salter och ethylestrar
  • salicylsyra och dess salter
  • sorbinsyra och dess salter
  • bensylalkohol

När dessa konserveringsmedel används, måste följande information framgå på produkten: ”konserverad med… namn på konserveringsmedlet”

7. Ingen radioaktiv strålning

Det är förbjudet att desinficera organiska råvaror eller kompletta kosmetiska produkter med radioaktiv strålning.

8. Certifierad naturkosmetik

Ett neutralt kontrollorgan kontrollerar att ovan uppräknade kriterier efterlevs. BDIHs kvalitetsmärke används för att indikera att så är fallet.

Andra mål för BDIH:s produkter:

Ekologisk kompatibilitet
Endast råvaror av naturlig härkomst, om möjligt certifierade av EG-Bio-VO (EG regulations of ecological cultivation)

  • miljövänliga tillverkningsprocesser
  • råvaror och färdiga produkter skall ha optimal nedbrytbarhet
  • ekonomiska, miljövänliga och återvinningsbara förpackningar
  • understödjande av naturliga livsprinciper
Social kompatibilitet

  • råvaror från rättvis handel och Fair trade-projekt i tredje världen
  • användning och återanvändning
  • samarbete
Ogillande av genteknik
Klart motstånd mot råvaror som extraherats från genmanipulerade växter eller djur. Genteknik är en kontroversiell fråga inom jordbruk och inte godkänt inom ekologisk odling. Följaktligen stöds ekologisk odling, medan genteknik aktivt avvisas.
Råvarukrav

  • spårbar produktion
  • utbildning av konsumenter

Powered by WordPress. Designed by WooThemes